2. ožujka 2024.

Osijek Express

Vijesti iz Osijeka – Ili dobre ili loše ;)

Grad i Unikom organizirali ‘Grabljanijadu’ i zovu građane da s njima grabljaju lišće

2 min read
U organizaciji Grada Osijeka i Unikoma održat će se akcija grabljanja lišća Grabljanijada.
grabljanijada

U organizaciji Grada Osijeka i Unikoma održat će se akcija grabljanja lišća Grabljanijada.

Građani koji se želi pridružiti trebaju ponijeti grablje. Tijekom čitavog trajanja akcije Unikom će  odvoziti lišće – piše u pozivu Grada Osijeka, uz opasku da se akcija održava u Ulici Ljudevita Posavskog, od 8 do 12 sati, sutra, u subotu 23. studenoga, a da će se u slučaju kiše, akcija odgoditi za 30. studenoga 2019.

Lijepo! Sudjelovanje građana će ubrzati stvar, no nigdje ne piše da će Grad i Unikom recimo – smanjiti račune 😉 O.K., u Odluci o komunalnom redu, ispred svoje kuće valja pomesti 😉 Hvala Unikomu i Gradu.

Članak 13. Vlasnici ili korisnici zgrada i neizgrađenog građevinskog zemljišta dužni su održavati okućnice, predvrtove, vrtove, dvorišta zgrada, neizgrađeno građevinsko zemljište i druge površine uz površinu javne namjene, urednim i čistim. Okućnice, vrtovi, neizgrađeno građevinsko zemljište i druge površine moraju se koristiti sukladno njihovoj namjeni i na način da s njih ne dolaze nikakve štetne imisije na površine javne namjene, susjedne zgrade, komunalne objekte i uređaje. Lišće, plodove i grane koji s nasada s površina iz stavka 1. ovog članka padnu na javno prometnu površinu, vlasnici odnosno korisnici dužni su odmah ukloniti i površinu očistiti, a sakupljeni bio otpad odložiti u za to posebno označene vreće koje besplatno osigurava pružatelj javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada…

Foto: Grad Osijek

Facebook Comments