24. svibnja 2024.

Osijek Express

Vijesti iz Osijeka – Ili dobre ili loše ;)

Grad će zidati zgradu u Opatijskoj! 10 garsonjera, 5 trosobnih…!?

3 min read
Ponude trebaju 'sletjeti' u Kuhačevu 9 već do 19. veljače, važiti 90 dana, a u kojem će vremenu zacjelo krenuti i realizacija prvog koraka prije neimarskih radova.
opatijska ulica osijek

Grad Osijek objavio je Poziv za dostavu ponuda – za izradu projektne dokumentacije za izgradnju višestambene zgrade u Osijeku u Opatijskoj ulici, a što će biti prva od dvije lokacije i dvije zgrade do ’22. godine.

Ponude trebaju ‘sletjeti’ u Kuhačevu 9 već do 19. veljače, važiti 90 dana, a u kojem će vremenu zacjelo krenuti i realizacija prvog koraka prije neimarskih radova.

Grad Osijek, naime, planira u razdoblju od  2020. do  2022. utrošiti u gradnju stanova za potrebe stambenog zbrinjavanja građana prema važećoj Listi kandidata približno 34 milijuna kuna, prema Proračunu Grada Osijek za 2020. i projekcijama Proračuna za 2021. i 2022. godinu i to na dvjema lokacijama u vlasništvu Grada od kojih je jedna u Opatijskoj ulici u Osijeku, dinamikom građenja prema dinamici financiranja utvrđenoj Proračunom – stoji u opisu posla, projktnom zadatku, a u sklopu Poziva za dostavu ponuda…

Ovisno o troškovima građenja i vrsnoći projektne dokumentacije u smislu najveće iskorištenosti raspoloživog zemljišta, ispunjavanja projektnog zadatka te racionalnosti projekta, predviđa se u navedenim okvirima izgradnja priližno 4.000,00 m2 stambene površine (procijenjeni trošak građenja približno 1.000,00 €/m2 korisne stambene površine, uvećano za troškove projektiranja, priključke i druge troškove), pri čemu je projektnom dokumentacijom moguće i poželjno projektirati i veću stambenu površinu, odnosno veći broj stanova, koji bi se realizirali u nekom narednom vremenskom razdoblju – zaključuje se u opisu uz dodatak, kako je ovim projektnim zadatkom obuhvaćena lokacija u Opatijskoj ulici u Osijeku, a druga lokacija je predmet drugog projektnog zadatka.

Cilj ovoga posla je izrada sve potrebne projektne i druge dokumentacije za gradnju stanova na lokaciji u Opatijskoj ulici gdje se predviđa gradnja jedne višestambene zgrade – dodaje se još u opisu.

A valja znati da je prijedlog grada da se u toj zgradi nađu:

  1. Garsonjera (do 26m2)                          7 stanova
  2. Garsonjera (veća od 26m2)                 3 stana
  3. Jednosobni od cca 45 m2 (ne manji)   5 stanova
  4. Dvosobni (ne manji od 55 m2)            5 stanova
  5. Trosobni (ne manji od 65 m2)             5 stanova

To nije obvezujuća forma, već smjernica onome tko se uhvati izrade dokumentacije.

I zaključno…

Kao smjernice prilikom projektiranja koristiti obvezno akte Grada Osijeka vezano za dodjelu stanova po Listi kandidata (sobnost, odnosno površina stana za određeni broj korisnika) te po mogućnosti i ukoliko je to racionalno preporuča se koristiti i odredbe važećih i recentnih propisa kojima se definiraju minimalni tehnički uvjeti za projektiranje i gradnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (tzv. POS stanovi) ili Programu stambenog zbrinjavanja državnih službenika i namještenika (tzv. službenički stanovi) – piše Grad i nastavlja… Prilikom projektiranja obvezno voditi računa o potrebama osoba s posebnim potrebama, bez arhitektonskih barijera. Stambena zgrada koja je predmet ovoga posla i  projektnog zadatka  mora biti projektirana na način da je njena gradnja i uporaba održiva, ekonomski i financijski isplativa, energetski učinkovita i ekološki osviještena.

Foto: Google Street View (screenshot)

Facebook Comments