25. ožujka 2023.

Osijek Express

Vijesti iz Osijeka – Ili dobre ili loše ;)

Copacabana: ‘olimpijski’ spreman za sport, ‘duboki’ postaje ‘plitki’, ‘mještoviti’ s još sadržaja, a ‘dječji’ potpuno novi?

4 min read
'Olimpijski' bi bazen najzad mogao postati upotrebljiv za sport, plivanje, vaterpolo i sinkronizirano plivanje... Tzv. 'duboki' bazen bi postao plići, za zabavu, 'mješoviti' moguće s puno više sadržaja, a 'dječji' bi se mogao graditi potpuno novi, čak i u dijelu 'mješovitog'. Prepoznaju se u dinamičkim fazama i natruhe zabavnog parka, svakako 'birtije'...

Bliži se rekonstrukcija!? Nova osječka Copacabana!? Slijedi, naime, rekonstrukcija Kopike i njezinih bazena i pripadajućih sadržaja, svakako infrastrukture… Jer, Grad Osijek je uputio Poziv za dostavu ponuda – Izrada idejnog rješenja, Glavnog projekta, ishođenje pravomoćne građevinske dozvole i usluga projektantskog nadzora na projektu rekonstrukcije i dogradnje sportskog kompleksa (bazena) Copacabana u Osijeku… Ponude moraju stići u Grad do 4.5. u 9 sati, a iza čega počinju teći novi rokovi, potpis ugovora, provedba..

U Uvodu Opisa posla stoji, između ostalog stoji – Grad Osijek planira u 2020. započeti temeljitu i sustavnu rekonstrukciju sportskog (bazenskog) kompleksa Copacabana, ukupne vrijednosti 15 milijuna kuna, prema Proračunu Grada Osijek za 2020. i projekcijama Proračuna  za 2021. i 2022. od čega se samo u 2020. predviđa realizacija u iznosu 7,5 milijuna kuna…

A onda dolazimo do najzanimljivijeg dijela – zadaće i dinamičkih faza, a koje otkrivaju što neki od budućih izvođača imati za zadatak…Naime, cilj ovoga posla je izrada sve potrebne projektne i druge dokumentacije za rekonstrukciju i dogradnju  sportskog kompleksa (bazena) Copacabana u Osijeku, po dijelovima (dinamičkim fazama, dvjema ili više)…

‘Olimpijski’ bi bazen najzad mogao postati upotrebljiv za sport, plivanje, vaterpolo i sinkronizirano plivanje… Tzv. ‘duboki’ bazen bi postao plići, za zabavu, ‘mješoviti’ moguće s puno više sadržaja, a ‘dječji’ bi se mogao graditi potpuno novi, čak i u dijelu ‘mješovitog’. Prepoznaju se u dinamičkim fazama i natruhe zabavnog parka, svakako ‘birtije’…

Dinamička FAZA I :

Predviđa rekonstrukciju olimpijskog bazena te okruglog bazena dubine (h=) 2,40 m, površine  (P=) 925,00 m2, izgradnju novog malog dječjeg bazena površine (P=) 92,0 m2, radove na rekonstrukciji strojarskih i elektro instalacija bazenske tehnike, a u prostoru iznad istih predvidjeti bar/restoran,  sanitarije i m/ž svlačionice, sve na  navedenoj kčbr. k.č.br.652/1 i 652/2 k.o. Tvrđavica-Podravlje, ukupne površine 72.496 m2.

Kao smjernice prilikom projektiranja koristiti i obvezno voditi brigu o slijedećem:

OLIMPIJSKI BAZEN (h= 1,50-3,00 m, P=1.250,00 m2)

 • provjeriti statiku bazena
 • sa svim pripadajućim sadržajima i opremom izvesti po propisanim FINA-e (svjetska plivačka organizacija) koji zadovoljavaju standarde za plivanje, vaterpolo, ronjenje, sinkrono plivanje;
 • s ciljem produženja sezone za sportske korisnike, kao i rasterećenja postojećeg zatvorenog plivališta, razmotriti mogućnost zagrijavanja vode u olimpijskom bazenu kao i njegovo natkrivanje ili izvesti pripremu za postavljanje balona;
 • uz olimpijski bazen planirati i dodatne prostore za svlačionice, spremišta opreme, ambulantu, prostoriju za voditelja i osoblje centra;
 • izmijeniti kompletni cjevovodni sustav bazena;
 • bazen obložiti novom adekvatnom oblogom;
 • pored sjeverne strane bazena izgraditi novu filternicu (istu izgraditi između olimpijskog i dubokog bazena – čime bi se skratila dužina cjevovoda);
 • planirana dubina olimpijskog bazena trebala bi biti 2,00 m – kroz cijeli bazen;
 • olimpijski bazen opremiti potrebnom opremom
 • drugi zahvati prema preporuci projektanta

DUBOKI BAZEN (h=2,40 m, P=925,00 m2)

 • provjeriti  statiku bazena
 • postojeću bazensku školjku rekonstruirati na način da dubina bude u standardima bazena za zabavu (cca 1,20 – 1,50 m);
 • bazen opremiti atraktivnim vodenim sadržajima, što uključuje i sadržaje unutar same bazenske školjke – prijedlog: „suho-mokri“ ugostiteljski objekt koji bi imao šank i terasu uz bazen te u bazenu;
 • promijeniti kompletni cjevovodni sustav te se spojiti na novu filternicu;
 • drugi zahvati prema preporuci projektanta.

Dinamička FAZA II :

predviđa rekonstrukciju ostalih bazena (veliki okrugli rekreacijski bazen i dječji bazen) te postojeće filternice.  

VELIKI REKREACIJSKI BAZEN (okrugli bazen h=1,12-1,80, P= 1962,00 m2

 • provjeriti  statiku bazena
 • provjeriti statiku postojećeg tobogana i da li ga je moguće sanirati;
 • provjeriti statiku samog tornja kako bi se utvrdila mogućnost da se na postojeći toranj nadogradi još tobogana;
 • najveću bazensku školjku moguće je rekonstruirati na način da se zadrži  tobogan sa pripadajućim bazenskim prostorom, kao i da se planira čitav niz novih sadržaja/vodenih atrakcija (slapovi, hidromasaže, divlja rijeka…);
 • predvidjeti mogućnost postavljanja uređaja za induciranje umjetnih valova;
 • promijeniti kompletni cjevovodni sustav te se spojiti na postojeću filternicu;
 • drugi zahvati prema preporuci projektanta

DJEČJI BAZEN (h=0,50-0,80, P=962,47 m2)

 • razmotriti mogućnost izgradnje novog dječjeg bazena unutar Velikog rekreacijskog bazena, budući da je sadašnja lokacija dječjeg bazena udaljena od svih ostalih sadržaja (ugostiteljskih i ostalih), što bi u konačnici rezultiralo manjim troškovima izgradnje i održavanja
 • bazen treba biti izveden na propisanoj dubini, opremljen sadržajima prilagođenim djeci do 10 godina starosti i što je moguće više prekriven nadstrešnicama/zaštitom djece od sunca, a
 • postojeću bazensku školjku statički ispitati i predvijeti rekonstrukciju uz prenamjenu u novi sadržaj prema iskazanim potrebama drugi zahvati prema preporuci projektanta.

(izvor: mrežna stranica Grada Osijeka, Osijek.hr)

Foto: OsijekExpress.com

Facebook Comments