1. ožujka 2024.

Osijek Express

Vijesti iz Osijeka – Ili dobre ili loše ;)

Grad Osijek prodaje dio građevinskog zemljišta u Gackoj ulici! Samo onima koji graniče…

2 min read
A pravo sudjelovanja u postupku provođenja natječaja za kupovinu katastarskih čestica s namjenom spajanja zemljišta imaju fizičke i pravne osobe čije zemljište graniči sa zemljištem koje je predmetom prodaje (dokaz izvadak iz zemljišne knjige, ugovor i dr.).

Grad Osijek objavio je natječaj na mrežnim stranicama, a o prodaji dijela građevinskog zemljišta kčbr. 9826/5 k.o. Osijek. Pa ipak, kako brojevi ne znače puno, valja kazati kako je riječ o prodaji suvlasničkog dijela građevinskog zemljišta na području grada Osijeka. I to…

  1. k.o. Osijek – Gacka ulica, Gospodarska namjena
  2. dio kčbr. 9826/5 k.o. Osijek, oranica Lončarica mala, površine 6328 m2, upisana u zk.ul. 18727 k.o. Osijek kao suvlasništvo Grada Osijeka u 5654/6328 i Hendrih Drage u 674/6328 dijela suvlasništva, s početnom prodajnom cijenom od 1.900.000,00 kn (samo za suvlasnički dio Grada Osijeka).

Na građevinskom zemljištu su u zemljišnim knjigama upisane stvarne služnosti radi izgradnje i održavanja priključnog kabelskog dalekovoda KB 12(24)kV od KTS 12/24/0,4 – Billa do KTS 12/24/0,4 „Asfaltna baza“ te pravo služnosti staze i kolnika u korist kčb. 9829/1 kao poslužne nekretnine, i to na dijelu gdje se proteže postojeći prteni i tucanički put – stoji u natječaju kojeg je objavio Grad Osijek.

Građevinsko zemljište se kupuje po sistemu ‘viđeno kupljeno’, što isključuje prigovore bilo koje vrste na stanje i kvalitetu zemljišta.

A pravo sudjelovanja u postupku provođenja natječaja za kupovinu katastarskih čestica s namjenom spajanja zemljišta imaju fizičke i pravne osobe čije zemljište graniči sa zemljištem koje je predmetom prodaje (dokaz izvadak iz zemljišne knjige, ugovor i dr.) – piše u natječaju.

Foto: Google Maps (ilustracija, screenshot)

Facebook Comments