24. svibnja 2024.

Osijek Express

Vijesti iz Osijeka – Ili dobre ili loše ;)

U Osijeku ništa od ‘piva za van’? Zabranjeno je konzumiranje alkohola na javnim površinama!

2 min read
...na svim površinama javne namjene, u prolazima zgrada i drugim površinama koje se koriste kao javne, zabranjeno je konzumiranje alkoholnih pića...

Svojedobno je osječki policajac, zatekavši mladića u konzumaciji alkohola na javnom mjestu, što je u Osijeku zabranjeno, ispisao kaznu na oko 1.100 kuna. Mladić nije znao za članak Odluke o komunalnom redu Grada Osijeka, kojim je zabranjeno konzumiranje alkohola na javnom mjestu. A s tim saznanjem, postavlja se pitanje koliko će Osijek, Osječanke i Osječani ‘imati koristi’ od ‘kave za van’, odnosno dozvole prodaje pića iz ugostiteljskih objekata ‘za van’, što je jučer najavljena dokinuta epidemijska mjera.

Naime, Članak 94. Odluke o komunalnom redu iz ’19. godine sadržava:

“Na području grada Osijeka na svim površinama javne namjene, u prolazima zgrada i drugim površinama koje se koriste kao javne, zabranjeno je konzumiranje alkoholnih pića, osim ako se površine javne namjene, temeljem odobrenja upravnog tijela nadležnog za poslove komunalnog redarstva, koriste za postavljanje terasa za pružanje ugostiteljskih usluga. Iznimno, rješenjem kojim se odobrava korištenje površina javne namjene za organiziranje javnog okupljanja radi ostvarivanja gospodarskih, vjerskih, kulturnih, humanitarnih, sportskih, zabavnih i drugih interesa, može se odrediti da je konzumiranje na
tim površinama javne namjene dopušteno”.

Također, članak 137. propisuje kaznu:

Članak 137.
Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 kn kaznit će se fizička osoba ako…

  1. na vanjske dijelove zgrade vješa rublje, posteljinu, sagove, krpe ili druge predmete ili ih istresa na površinu javne namjene ili ocjeđuju vodu (članak 11. stavak 1.)
  2. se kupa u fontani (članak 27. stavak 2.)
  3. ostavlja posude za hranu i vodu ili hrani životinje (članak 88. točka 9.)
  4. ne ukloni ogrjevni materijal u roku 3 dana (članak 92. stavak 3.)
  5. konzumira alkohol na površini javne namjene (članak 94.)
  6. crta ili piše na površini javne namjene na kojoj nije dopušten promet motornim vozilima (članak 97. stavak 1.)

Premijer Andrej Plenković je rekao kako je odluka ‘kava za van’ sinonim za otvaranje poslovne ahtivnosti ugostiteljskih objekata ‘za van’, da se mogu prodavati i druga pića. Ali hoće li Osijek u ovim epidemijskim okolnostima ‘zažmiriti’?

Foto: Pixabay (ilustracija)

Facebook Comments