19. travnja 2024.

Osijek Express

Vijesti iz Osijeka – Ili dobre ili loše ;)

Novi ciklus: Grad izdaje atomska skloništa na 4 godine! Početna cijena?

2 min read
Pobjeđuje najveća ponuda, a ako su ponude jednake, nastavlja se usmeno natjecanje. Inače, u sklonište mogu i po dva subjekta, ako su slična, istovjetna, ako se dogovore...

Temeljem članka 7. stavka 1. Odluke o davanju u zakup javnih skloništa (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 6/16) Gradonačelnik Grada Osijeka  raspisao je Javni natječaj za davanje u zakup javnih skloništa na području grada. Ima ih ukupno 6, a od kojih su ‘najmlađa’, čini se ona u Naselju Vladimira Nazora, oba iza zgrada i oba po 260 četvornih metara.

Stonska 6, površine 210,00 m2 – Kaštelanska 46, površine 200,00 m2 – Umaška 18, površine  200,00 m2 – Vijenac I. Meštrovića 74, površine 160,00 m2 – Vladimira Nazora 7 (istok), površine 260,00 m2 – Vladimira Nazora 16 (zapad), površine 260,00 m2

Početna cijena za nadmetanje oko zakupa ovih skloništa je ovisna o namjeni, odnosno zakupcu. Početni iznos mjesečne zakupnine za javna skloništa iznosi 80,00 kuna za glazbene grupe, plesne skupine  i udruge, sportski klubovi koji organiziraju tečajeve uz naplatu ili čiji  članovi imaju obvezu plaćanja članarine, platiti će najmanje 300,00 kn, a ostali sportski klubovi 150,00 kuna.

Da se razumijemo, nisu to ekskluzivni prostori. To su prostori pod silom betona i zemlje, suhi zapravo, ali hladni.

U javnim skloništima još uvijek se nalazi oprema ranijih zakupnika, a ista će biti uklonjena ako isti ne uspiju u natječaju – piše Grad Osijek u kondicijama natječaja, a na kojeg ponude trebaju stići do 15. ožujka, budući da se dan poslije otvaraju.

Pobjeđuje najveća ponuda, a ako su ponude jednake, nastavlja se usmeno natjecanje. Inače, u sklonište mogu i po dva subjekta, ako su slična, istovjetna, ako se dogovore…

Foto: Google Maps (screenshot)

Facebook Comments