29. svibnja 2024.

Osijek Express

Vijesti iz Osijeka – Ili dobre ili loše ;)

Grad Osijek počinje sanaciju 50 godina starih ‘grijeha’ odlaganja otpada u Sarvašu

3 min read
...nećemo više ni mi ni priroda znati da je nekad ondje bio otpad. Tako će Grad Osijek sanirati odlagalište u Sarvašu, jednom zauvijek!

Sve što se godinama skupljalo, odlagalo, da ne bi ‘došlo na naplatu’, Grad Osijek će sada sanirati. Hvala Bogu, ‘tuđim novcem’. Od potrebnih 70 milijuna, sve osim 3,5 milijuna kuna će pokriti Europska unija, fondovi… Kada krenu bageri, zaravnati će Grad Osijek za sva vremena sve ‘grijehe’ desetljeća i desetljeća odlaganja smeća u Sarvašu!

Prvo će iskopati veći dio otpada, premjestiti ga, preoblikovati prema projektom definiranoj geometriji, izgraditi obodni nasip za obranu od poplava i prekriti preoblikovani otpad odgovarajućim sustavom, izgradi otplinjavanje, sustav za prikupljanje i odvodnju oborinskih voda, napraviti potom makadamske prometnice, sve ograditi i na kraju urediti prostor. I gotovo da nećemo više ni mi ni priroda znati da je nekad ondje bio otpad. Tako će Grad Osijek sanirati odlagalište u Sarvašu, jednom zauvijek!

Dakle, nakon što su uspješno sanirana odlagališta otpada Filipovica i Nemetin, Grad Osijek uz pomoć europskih i nacionalnih sredstava, započinje sanaciju i trećeg, najvećeg i financijski najvrjednijeg odlagališta na području Osijeka – onog u Sarvašu. Projekt je vrijedan više od 70 milijuna kuna, a sufinanciran je iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. u iznosu od 60 milijuna kuna. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost također sufinancira projekt, i to u iznosu od 7 milijuna kuna, dok udio Grada Osijeka u financiranju iznosi samo 3,5 milijuna kuna.

– Ovo je naša obveza prema Planu gospodarenja otpadom u Hrvatskoj do 2022. godine, ali je u skladu i s obvezama koje Hrvatska ima kao članica EU. Bitno je da sve predviđene projekte završimo jer da smo probili rokove, sve ovo što smo realizirali kroz EU fondove, u konačnici bi se moralo financirati iz gradskog proračuna – rekao je zamjenik gradonačelnika Boris Piližota.

Dodao je kako ovakvi projekti vode k zaokruživanju ekološki održivog sustava gospodarenja otpadom u Osijeku te podsjetio kako je Osijek već uspostavio sustav odvajanja otpada na kućnome pragu te na tri reciklažna dvorišta, dok je četvrto u pripremi. – Imamo i odlagalište za građevinski materijal, koje kao jedinica lokalne samouprave nismo po zakonu dužni imati. Mislim da smo dokazali da smo po pitanju gospodarenja otpadom u Hrvatskoj u samome vrhu – istaknuo je Piližota.

Načelnica Sektora za EU fondove Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Maja Feketić ocijenila je projekte Grada Osijeka odličnim te napomenula kako je Fond pri jačanju sustava gospodarenja otpadom u Osijeku bio stručna i financijska podrška.

– Izgradili ste reciklažna dvorišta, sanirali ste Filipovicu i Nemetin, evo sada ćete i Sarvaš, dobili ste 32 tisuće spremnika za odvojeno prikupljanje otpada i kontinuirano radite na edukaciji građana. Fond je u tome bio stručna i financijska podrška, vjerujem da ćemo i ovaj projekt uspješno završiti – kazala je Feketić.

Državni tajnik Ministarstva gospodarstva i zaštite okoliša Mile Horvat istaknuo je da je Osijek među hrvatskim gradovima otišao najdalje u politici gospodarenja otpadom po postotku odvojenog prikupljanja otpada, ali i po infrastrukturnim objektima, poput reciklažnih dvorišta i saniranih odlagališta. Napomenuo je kako je sljedeći korak početak izgradnje Regionalnog centra za gospodarenje otpadom ,,Orlovnjak”, čime bi se zaokružio sustav gospodarenja otpadom na ovome području.

Podsjetimo kako se ovo odlagalište koristilo od 1968. do 1989. godine kada je na površini od otprilike 12 hektara odloženo 1,34 milijuna kubika komunalnog otpada s područja Osijeka. Sanacijom odlagališta ,,Sarvaš”, Grad Osijek doprinijet će zaštiti podzemnih i površinskih voda, smanjenju emisije stakleničkih plinova te zaštiti i očuvanju prirodnog okoliša i ljudskoga zdravlja. Rok za završetak radova je 18 mjeseci, odnosno do kraja 2022. godine.

Foto: Osijek.hr (screenshot) & Pixabay (ilustracija)

Facebook Comments