Pet. tra 23rd, 2021

Osijek Express

Vijesti iz Osijeka – Ili dobre ili loše ;)

Početna cijena za reklamne panoe na osječkim ‘banderama’ je oko 100.000 kuna

1 min read
Predmet natječaja je postavljanje 150 dvostranih reklamnih panoa na 'banderama', a podijeljeno u tri zone u Osijeku.

U svrhu postavljanja opreme za reklamiranje i oglašavanje, Grad je rapisao Javni natječaj za davanje u zakup stupova javne rasvjete radi postavljanja reklamnih panoa na području grada Osijeka. Predmet natječaja je postavljanje 150 dvostranih reklamnih panoa na ‘banderama’, a podijeljeno u tri zone u Osijeku. Prva zona je, razumije se, centar, Radićeva, Gajev trg, Hrvatske Republike…, u drugu zonu ide sve od Biljske ceste, Gundulićeve, Strossmayerove…, da bi u trećoj bili Kirova, Čepinska, Vukovarska. Prva zona uključuje 20 ‘bandera’, druga 115, a treća 15…

Panoi smiju biti širine do 1-og metra, visine do 1,40, ali jednaki svi. Ne slikom, već formom. Ploča, okvir i držači moraju biti izvedeni od cinčanog čelika, aluminija ili drugog trajnog nehrđajućeg materijala, uz izračun statike na stupovima javne rasvjete za panoe – vele iz Grada u natječaju, a uz čitav niz drugih tehničkih zahtjeva i detalja.

‘Bandere’ se daju u zakup na 5 godina, a početni iznos natječaja za sve lokacije je godišnje 104.100,00 kuna. Broj panoa kasnije može rasti, ali će rasti i zakupnina.

Ponude se primaju do 6. travnja, a otvaraju već sljedećeg dana.

Foto: OsijekExpress.com (arhiva) & Pixabay (ilustracija)

Facebook Comments