Sub. svi 15th, 2021

Osijek Express

Vijesti iz Osijeka – Ili dobre ili loše ;)

Bude se komarci! Još ih nema ni ‘za prste jedne ruke’, ali Grad osigurao 3,1 mil. kuna!

4 min read
Uzorkovanjem metodom CDC-klopki uz suhi led kao atraktant obuhvaćena su područja Đavolje grede, Halaševa, Pampasa, Juga 2, Tvrđavice, Vikend naselja Karašica.

Dana 29. 4. 2021. proveden je monitoring odraslih komaraca na području Grada Osijeka. Uzorkovalo se metodom CDC-klopki uz suhi led kao atraktant tijekom 12-satnog razdoblja na ukupno 6 postaja.

CDC-klopke postavljene su 29. 4. 2021. u večernjim satima te su pokupljene idući dan u jutro. Uzorkovanjem metodom CDC-klopki uz suhi led kao atraktant obuhvaćena su područja Đavolje grede, Halaševa, Pampasa, Juga 2, Tvrđavice, Vikend naselja Karašica.

Na navedenim postajama nije utvrđena povećana brojnost jedinki komaraca (Tablica 1).

Tablica 1. Rezultati CDC-klopki

Dana 26. 4. 2021. proveden je monitoring ličinki komaraca na području Grada Osijeka na 19 postaja. Devet postaja bilo je suho, na 10 postaja bila je prisutna voda, na navedenim postajama nije utvrđen povećan broj ličinki komaraca, rezultati su u Tablici 2.

Tablica 2. Rezultati monitoringa ličinki

Vodostaj rijeke Drave je u porastu (-52 cm, 30. 4. 2021. u 7,00 sati, izvor: Hrvatske vode). Vodostaj rijeke Dunav stagnira (71 cm, 30. 4. 2021. u 7,00 sati, izvor: Hrvatske vode). Prema projekciji dostupnoj na http://www.hydroinfo.hu, vodostaj rijeka Drave i Dunava će rasti Slika 1. Slika 2.

Slika 1. Projekcija vodostaja Drave za sljedećih 6 dana

Slika 2. Projekcija vodostaja Dunava za sljedećih 6 dana

S monitoringom se nastavlja dalje te će se Preporuke za provedbu dezinsekcije komaraca izdavati po potrebi.

Izvor: Nastavni zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, služba za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju

Problem komaraca prisutan je u svim urbanim i ruralnim sredinama, posebice onima koji su u neposrednoj blizini rijeka ili poplavnih područja. Zakonom o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti propisano je da su Republika Hrvatska, županije, općine i gradovi obvezni osigurati provođenje mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti te sredstva za njihovo provođenje kao i stručni nadzor nad provođenjem tih mjera.

Donesen Godišnji program i Provedbeni plan, osigurano 3,1 milijuna kuna

Na prijedlog Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, Gradonačelnik Grada Osijeka 25. siječnja 2021. donosi Godišnji program mjera za zaštitu pučanstva od zaraznih bolesti na području Grada Osijeka za 2021. i Provedbeni plan dezinsekcije i deratizacije kao posebne mjere na području Grada Osijeka za 2021. Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Osijeka za 2021. godinu u Proračunu Grada Osijeka planirano je 3,1 milijuna kuna za kontrolu i suzbijanje komaraca.

Potpisani ugovori za usluge monitoringa terena, tretmane suzbijanja komaraca i stručnog nadzora tretmana

Na temelju otvorenog postupka javne nabave usluga kontrole i suzbijanja komaraca, Grad Osijek sklopio je Ugovore na dvije godine s najpovoljnijim ponuđačima, Vetam d.o.o. te sa Zajednicom ponuditelja Vetam d.o.o., Asanator d.o.o., Cosmosol d.o.o., Sanitacija Osijek d.d., za sljedeće usluge:

  • Larvicidni tretman sa zemlje. Male i srednje vodene površine, rubni dijelovi i kanalska mreža.
  • Larvicidni tretman iz zraka. Velike poplavne površine, pošumljene, pod vegetacijom i nepristupačne.
  • Adulticidni tretman sa zemlje. Tretman zelenih površina, parkova, ulica, dvorišta i sl.
  • Adulticidni tretman velikih zelenih površina, sjevernog zelenog pojasa iznad žarišta kao i teško dostupnih područja.

U cilju osiguranja monitoringa i stručnog nadzora nad provođenjem usluga tretmana komaraca na području grada Osijeka, Grad Osijek i Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije sklopili su Ugovor o obavljanju monitoringa i stručnog nadzora nad provođenjem usluga tretmana komaraca na području grada Osijeka za 2021. i 2022. godinu.

Grad Osijek sudjeluje i u drugim aktivnostima kontrole komaraca

Grad Osijek aktivno sudjeluje u radu Povjerenstva za koordinaciju sustava kontrole komaraca Osječko-baranjske županije te je sudjelovao u izradi Strateških smjernica kontrole komaraca u Osječko-baranjskoj županiji 2019.-2024. donesenih na Skupštini Osječko-baranjske županije na 22. sjednici 18. srpnja 2019.

Grad Osijek se 22. listopada 2020. pozitivno očitovao prema inicijativi Osječko-baranjske županije za osnivanje zajedničke pravne osobe za suzbijanje komaraca na području sa željom aktivnog sudjelovanja i financijskom participacijom sa ciljem ustrojavanja učinkovitog, stručnog, znanstveno podržanog i financijski održivog sustava kontrole komaraca na cijelom području Osječko-baranjske županije.

Rješenje problema je u provođenju tretmana unutar svih općina i gradova

Ni ove godine ne smiju se propustiti larvicidni tretmani na približno 30.000 ha poplavnih površina omeđenih rijekama Dravom i Dunavom koje se nalaze u administrativnim granicama svih jedinica lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije.  Od toga samo šest posto poplavnih površina pripada Gradu Osijeku.

Pravovremenim izdavanjem i provođenjem preporuka unutar svih jedinica lokalne samouprave učinkovito će svesti problem komaraca na minimalnu razinu. Jedino zajednička borba protiv komaraca, inzistiranje na biološkim larvicidnim tretmanima, financiranje iz više izvora i svih proračuna općina i gradova uz koordinirano djelovanje i stručno usmjeravanje – može osigurati sinergijski učinak i zadovoljavajući rezultat te očuvanje zelene županije.

Foto: Pixabay (ilustracija)

Facebook Comments