20. travnja 2024.

Osijek Express

Vijesti iz Osijeka – Ili dobre ili loše ;)

Grad daje u zakup atomsko sklonište u Osijeku! U slučaju ‘frke’, zakupac mora biti spreman…

2 min read
Ponude se moraju dostaviti i biti zaprimljene putem urudžbenog zapisnika najkasnije do 1. kolovoza 2022. do 15,00 sati, bez obzira na način dostave, a sve kondicije ovog natječaja potražite na stranicama Grada Osijeka.

Grad Osijek je raspisao Javni natječaj za davanje u zakup javnog skloništa na području grada, točnije na Vijencu kraljeve Sutjeske, a koje je površine 160 četvornih metara.

– Na navedenoj lokaciji namjena je sportska (sportski klubovi koji organiziraju tečajeve uz naplatu ili čiji članovi imaju obvezu plaćanja članarine i ostali sportski klubovi) glazbena, plesna i kulturna. U javnom skloništu još uvijek se nalazi oprema ranijeg zakupnika, a ista će biti uklonjena ako isti ne uspije u natječaju… – stoji među ostalim u natječaju.

Inače, sklonište se daje u zakup na vrijeme od četiri godine. A početni iznos mjesečne najamnine, ovisno o namjeni, kreće se od 80 kuna za glazbene grupe, plesne skupine  i udruge, odnosno 300 kuna za sportske klubove koji organiziraju tečajeve uz naplatu ili čiji  članovi imaju obvezu plaćanja članarine. Za ostale sportske klubove je početna cijena 150 kuna.

Ponude se moraju dostaviti i biti zaprimljene putem urudžbenog zapisnika najkasnije do 1. kolovoza 2022. do 15,00 sati, bez obzira na način dostave, a sve kondicije ovog natječaja potražite na stranicama Grada Osijeka.

I važno… – Budući zakupnik ne smije obavljati preinake skloništa bez suglasnosti Grada Osijeka. Zakupnik je dužan na zahtjev nadležnog tijela civilne zaštite, bez odgode, a najkasnije u roku od 24 sata od priopćenog zahtjeva, isprazniti sklonište od osoba i stvari i osposobiti ga za sklanjanje ljudi.

Foto: OsijekExpress.com (arhiva, ilustracija, na slici nije atomsko sklonište iz natječaja)