29. svibnja 2024.

Osijek Express

Vijesti iz Osijeka – Ili dobre ili loše ;)

Porezna uprava danas žurno odgovorila Novotnyju: Na cijene ne utječe samo PDV!

2 min read
Naime, na cijene proizvoda u maloprodaji utječe niz čimbenika, a porez je samo jedan od njih - zaključuje Porezna uprava.

​- Radi istinitog i potpunog informiranja javnosti povodom netočnih tvrdnji gospodina dr.sc. Damira Novotnya izrečenih u emisiji RTL Danas od 7. siječnja 2023. u kojoj kaže kako “Slovenija ima niže porezno opterećenje većine proizvoda dnevne potrošnje i osnovna stopa PDV-a je niža nego u Hrvatskoj, a posebno su niže stope PDV-a koje se odnose na prehrambene proizvode koje su 9,5 posto, dakle značajno niže nego u Hrvatskoj”, skrećemo pažnju kako je u Republici Hrvatskoj na prilično širok spektar osnovnih prehrambenih proizvoda stopa PDV-a snižena na 5% dok je u Republici Sloveniji stopa PDV-a na te proizvode gotovo dvostruko viša i iznosi 9,5% – piše danas Porezna uprava, naslovivši reagiranje: Ispravak netočnih tvrdnji gospodina dr.sc. Damira Novotnya objavljenih u emisiji RTL danas od 7. siječnja 2023. – i nastavlja…

– U Republici Hrvatskoj PDV se obračunava i plaća po sniženoj stopi od 5% na isporuke sljedećih dobara:

 *   sve vrste kruha,

 *   sve vrste mlijeka (kravlje, ovčje, kozje) koje se stavlja u promet pod istim nazivom u tekućem stanju, svježe, pasterizirano, homogenizirano, kondenzirano (osim kiselog mlijeka, jogurta, kefira, čokoladnog mlijeka i drugih mliječnih proizvoda), nadomjestke za majčino mlijeko,

 *   dječju hranu i prerađenu hranu na bazi žitarica za dojenčad i malu djecu,

 *   jestiva ulja i masti, biljnog i životinjskog podrijetla, maslac i margarin,

 *   isporuku živih životinja: goveda, svinja, ovaca, koza, konja, magaraca, domaće peradi, kunića i zečeva,

 *   isporuku svježeg ili rashlađenog mesa i jestivih klaoničkih proizvoda od: goveda, svinja, ovaca, koza, konja, magaraca, domaće peradi, kunića i zečeva,

 *   isporuku svježih ili rashlađenih kobasica i sličnih proizvoda od mesa, mesnih klaoničkih proizvoda ili krvi,

 *   isporuku žive ribe,

 *   isporuku svježe ili rashlađene ribe, mekušaca i ostalih vodenih beskralježnjaka,

 *   isporuku svježih ili rashlađenih rakova

 *   isporuku svježeg ili rashlađenog povrća, korijena i gomolja, uključujući mahunasto suho povrće,

 *   isporuku svježeg i suhog voća i orašastih plodova,

 *   isporuku svježih jaja peradi, u ljusci,

 *   proizvode koji se pretežito koriste kao hrana za životinje, osim hrane za kućne ljubimce.

– Unatoč tome, iako je u Republici Sloveniji stopa PDV-a na primjerice jaja gotovo dvostruko viša nego u Republici Hrvatskoj, u prilogu je istaknuto kako je cijena jaja u Hrvatskoj viša nego u Sloveniji. Naime, na cijene proizvoda u maloprodaji utječe niz čimbenika, a porez je samo jedan od njih – zaključuje Porezna uprava.

Foto: Pixabay (ilustracija)