17. lipnja 2024.

Osijek Express

Vijesti iz Osijeka – Ili dobre ili loše ;)

Županija i Grad Osijek preuzeli 299 predmeta upravljanja državnom imovinom

4 min read
Državna tajnica Sanja Bošnjak tako je uručila 67 predmeta odnosi na zahtjeve čiji su podnositelji jedinice lokalne samouprave, a 126 predmeta su u vezi zahtjeva fizičkih i pravnih osoba.

Obnašatelj dužnosti župana Mato Lukić danas (4. travnja 2024. godine) preuzeo je 193 predmeta koje je Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine predalo Osječko-baranjskoj županiji, a koji se odnose na upravljanje i raspolaganje državnom imovinom s područja nadležnosti ove županije. Državna tajnica Sanja Bošnjak tako je uručila 67 predmeta odnosi na zahtjeve čiji su podnositelji jedinice lokalne samouprave, a 126 predmeta su u vezi zahtjeva fizičkih i pravnih osoba.

Istom prigodom, zamjenik gradonačelnika Dragan Vulin i Sanda Pašuld, pročelnica Upravnog odjela za gospodarenje imovinom i vlasničko-pravne odnose Grada Osijeka, primili su 106 predmeta koji se odnose na zahtjeve za raspolaganje nekretninama s područja Grada Osijeka.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

– Preuzimanje predmeta od resornog Ministarstva predstavlja korak u decentralizaciji te boljem i bržem upravljanju i raspolaganju državnom imovinom. Primili smo 67 predmeta u vezi zahtjeva jedinica lokalne samouprave čija je svrha uglavnom u poboljšanju komunalne i društvene djelatnosti, kao i 126 predmeta po zahtjevima fizičkih i pravnih osoba. Što se tiče Osječko-baranjske županije i našeg Upravnog odjela za imovinsko-pravne poslove spremni smo i dovoljno kapacitirani da se svi predmeti mogu odrađivati puno brže nego do sada. Ministarstvo je bilo zatrpano tisućama zahtjeva te im je trebalo neko vrijeme da to riješe, a sada ćemo dobili na brzini. Uz nove poslove, Županija će imati prihod od 20 posto sredstva ostvarenih raspolaganjem nekretninama, tako da nas ovaj posao neće financijski opterećivati. Osim toga, imamo dobro ustrojen Upravni odjel te se nadam da ćemo u narednom razdoblju brže riješiti i ove predmete što će donijeti korist i gospodarstvu i svim stanovnicima Osječko-baranjske županije. Podsjećam da se već duže vrijeme priča kako je potrebno državnu imovinu staviti u funkciju, a podrazumijeva se da regionalne i lokalne samouprave znaju možda i bolje od ministarstva u koju namjenu treba staviti tu imovinu – rekao je obnašatelj dužnosti župana Mato Lukić.

Zamjenik gradonačelnika Dragan Vulin izrazio je zadovoljstvo što će Grad Osijek na temelju novog Zakona o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske preuzeti predmete o upravljanju neizgrađenim građevinskim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske, a koje je na području grada. Naglasio je kako je i do sada bila izvrsna suradnja Grada i Ministarstva u vezi upravljanja državnom imovinom te podsjetio da je na posljednjoj sjednici Vlade donesena odluka o darovanju državnog zemljišta na području Poduzetničke zone Nemetin. Riječ je o zemljištu površine oko 36 ha, ukupne vrijednosti 12,9 milijuna eura, a zemljište je značajno za daljnji gospodarski razvitak zone Nemetin i grada Osijeka.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

– Ovo je samo primjer iznimno dobre dosadašnje suradnje, no neovisno o tome sada ćemo biti još učinkovitiji i brži u rješavanju svih predmeta koji se tiču neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području grada Osijeka. Moći ćemo brzo i efikasno odgovoriti na zahtjeve, prvenstveno naših poduzetnika koji će zemljište koristiti u svrhu gospodarskog razvoja i projekata, baš kako na zahtjeve fizičkih i pravnih osoba za stambenu izgradnju ili druge namjene. Ovo je novi korak decentralizacije u korist prije svega građanki i građana grada Osijeka – poručio je Vulin.

– Osječko-baranjska županija je na području čitave Republike Hrvatske u ovom Ministarstvu bila vrlo dobro zastupljena te se najveći broj darovanja i svih drugih oblika raspolaganja odnosio upravo na nju. Što se tiče raspolaganja zemljištem u razdoblju od 2016. do 2024. godine, u mandatu ove Vlade i predsjednika Andreja Plenkovića, bilo je 66 ugovora o raspolaganju, odnosno o darovanju, a tu su i ugovori, odluke, tabularne isprave. Pored toga, spomenula bih da je prošle godine Osječko-baranjskoj županiji za revitalizaciju i regeneraciju darovan prostor bivše tvornice OLT u Osijeku, 55.000 kvadrata, a već je provedena i zamjena zemljišta za novi KBC Osijek, gdje sada samo moramo finalizirati odluke i ugovore – kazala je Sanja Bošnjak, državna tajnica u Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine.

Naglasila je kako rješavanje imovinsko-pravnih odnosa nije jednostavan nego jedan od najsloženijih pravnih poslova te zahtijeva određeno vrijeme za rješavanje. – Doista vjerujemo da županije i jedinice lokalne samouprave najbolje znaju na svom području o kakvoj nekretnini se radi i za što je namijenjena te je mogu prenamijeniti i dovesti do nove funkcije. Sve su to praktični projekti i poduzetničke priče koje mogu donijeti nešto novo i dobro za čitavu sredinu. Zakonom o upravljanju nekretninama i pokretninama u vlasništvu Republike Hrvatske omogućili smo i financijsku i funkcionalnu decentralizaciju. Kada se pokaže da je ovo svrsishodno i doista učinkovito, da je brže i bolje rješavanje nego što je to radila jako mala uprava u Ministarstvu, država odnosno Vlada će biti spremna proširiti ovlasti i na druge jedinice lokalne samouprave – poručila je Sanja Bošnjak.

Tekst i foto: OBŽ