28. rujna 2023.

Osijek Express

Vijesti iz Osijeka – Ili dobre ili loše ;)

Grad Osijek do ’22. gradi 68 stanova u Tenji!?

2 min read
LOKACIJA: Tenja, Osječka ulica: kčbr. 1912/2 k.o. Tenja, površine 6.000 m2, navedena katastarska čestica u Osječkoj ulici je u naravi oranica, bez izgrađenih građevina, pravilnog oblika.
tenja osječka ulica

Poziva za dostavu ponuda za izradu projektne dokumentacije je objavljen na mrežnim stranicama Grada Osijeka. Projekt je započeo. A graditi će se do ’22. godine zgrada sa 68 stanova u Tenji.

Naime, u opisu posla stoji: Grad Osijek planira u razdoblju od  2020. do  2022. utrošiti u gradnju stanova za potrebe stambenog zbrinjavanja građana prema važećoj Listi kandidata približno 34 milijuna kuna, prema Proračunu Grada Osijek za 2020. i projekcijama Proračuna za 2021. i 2022. godinu i to na dvjema lokacijama u vlasništvu Grada od kojih je jedna u Opatijskoj ulici u Osijeku, a druga je u Osječkoj ulici u Tenji, dinamikom građenja prema dinamici financiranja utvrđenoj Proračunom. Ovisno o troškovima građenja i vrsnoći projektne dokumentacije u smislu najveće iskorištenosti raspoloživog zemljišta, ispunjavanja projektnog zadatka te racionalnosti projekta, predviđa se u navedenim okvirima izgradnja priližno 4.000,00 m2 stambene površine (procijenjeni trošak građenja približno 1.000,00 €/m2 korisne stambene površine, uvećano za troškove projektiranja, priključke i druge troškove), pri čemu je projektnom dokumentacijom moguće i poželjno projektirati i veću stambenu površinu, odnosno veći broj stanova, koji bi se realizirali u nekom narednom vremenskom razdoblju – stoji između ostalog u opisu, a uz dodatak kako se ovim projektnim zadatkom obuhvaća lokacija u Osječkoj ulici u Tenji.

LOKACIJA: Tenja, Osječka ulica: kčbr. 1912/2 k.o. Tenja, površine 6.000 m2, navedena katastarska čestica u Osječkoj ulici je u naravi oranica, bez izgrađenih građevina, pravilnog oblika.

ZADAĆA:  Cilj ovoga posla je izrada sve potrebne projektne i druge dokumentacije za gradnju stanova na lokaciji u Osječkoj ulici gdje se predviđa gradnja jedne višestambene zgrade na k.č.br 1912/2 k.o. Tenja, površine 6.000 m2. Zadaća je izraditi glavni projekt i ishoditi građevinsku dozvolu za jednu višestambenu zgradu prema glavnom projektu na građevnoj čestici 1912/2 k.o. Tenja i u roku od 12 do 18 mjeseci ishoditi i uporabnu dozvolu. U nastavku se daje okvirna (poželjna, ali ne i obvezujuća struktura višestambene zgrade u Osječkoj ulici u Tenji (68 stanova korisne površine ~3000 m2) :

  1. Garsonjera (do 26m2)                          15 stanova
  2. Garsonjera (veća od 26m2)                 10 stanova
  3. Jednosobni od cca 45 m2 (ne manji)   15 stanova
  4. Dvosobni (ne manji od 55 m2)            15 stanova
  5. Trosobni (ne manji od 65 m2)             13 stanova         Ukupno:                                       68 stanova (2990 m2)

Ponude moraju stići u Grad do 23. ravnja 2020. godine do 9 sati ujutro. A onda slijede drugi natječaji i rokovi.

Foto: Google Maps (screenshot, ilustracija)

Facebook Comments