Pet. velj 26th, 2021

Osijek Express

Vijesti iz Osijeka – Ili dobre ili loše ;)

Grad se zadužuje za 25 milijuna kuna! Ugovor i konzumacija tek u rujnu ’21.

1 min read
Iz tih je dokumenata razvidno kako Osijek poseže za 25.000.000 kuna kredita, a u 2021. godini, s rokom otplate od 8 godina, a s kojim sredstvima će raspolagati vlast nakon lokalnih izbora.

Poziv za dostavu ponude za nabavu dugoročnog kredita objavio je prije dva dana na svojim mrežnim stranicama Grad Osijek, a uz pripadajuće dokumente, odnosno, Poziv za dostavu ponude i Ponudbeni list i troškovnik.

Iz tih je dokumenata razvidno kako Osijek poseže za 25.000.000 kuna kredita, a u 2021. godini, s rokom otplate od 8 godina, a s kojim sredstvima će raspolagati vlast nakon lokalnih izbora. Jer, ugovor o tom kreditu sklopio bi se koncem rujna sljedeće godine, a kada bi banka trebala Gradu i isplatiti 11 milijuna kuna, potom još 3 milijuna do kraja godine, 7 milijuna do kraja lipnja ’22. godine, a na kraju još 4 milijuna do 31.12.’22. Tada bi prva rata kredita dospjela 31.1.2023. godine. Pojednostavljeno, kredit će primiti, upotrijebiti i vratiti nova vlast. Ili neće, ako u rujnu ’21. ne potpiše ugovor.

Foto: Google Street View, Osijek.hr (screenshot)

Facebook Comments