Pet. ruj 17th, 2021

Osijek Express

Vijesti iz Osijeka – Ili dobre ili loše ;)

Grad Osijek prodaje dvije nekretnine, zemljište i oranicu! Zemljište je u Biševskoj!

1 min read
Najpovoljnijom ponudom se smatra, naravno, ona koja je najpovoljnija za Grad, ona s najvišom cijenom. Ponude će se otvarati 30. rujna.

Uređeno zemljište u Biševskoj ulici prva je nekretnina ‘na meniju’ gradskog natječaja o prodaji. Ima 80 četvornih metara i trži se za 57.700 kuna. Namjena joj je – mješovita. Na istom natječaju prodaje je i oranica od 48 četvornih metara, stambene namjene, uz opasku ‘za spajanje’, a cijena čega je 31.800 kuna. Valja znati da ova druga nekretnina nema neposredan pristup na javnu površinu.

Uvjete natječaja Vam valja potražiti na stranicama Grada Osijeka, ali sve su to manje-više poznate kondicije kupnje, uvijek ista ‘pravila igre’, jamčevine, kupnja ‘viđeno-kupljeno’… Pa ipak, valja znati da se za drugu nekretninu, spomenutu oranicu, mogu batjecati samo o ni s dokazom kako graniče s njom, odnosno imaju vlasništvo nad nekretninom koja se naslanja na istu.

Najpovoljnijom ponudom se smatra, naravno, ona koja je najpovoljnija za Grad, ona s najvišom cijenom. Ponude će se otvarati 30. rujna.

Inače, da bi približili o kojim se nekretninama radi, ona u Biševskoj je k.č.br. 9920/41, z.k.ul. 21688 k.o., a oranica je k.č.br. 647/5, z.k.ul. 18312 k.o.

Foto: Google Maps (screenshot)

Facebook Comments