1. lipnja 2023.

Osijek Express

Vijesti iz Osijeka – Ili dobre ili loše ;)

Ukop gradi nove grobnice, a direktor Novokmet upozorava na što pripaziti kod kupnje od privatnih osoba!

4 min read
Kapaciteti starijih groblja u Osijeku dostigli su svoje ograde. No, planskim pristupom i radom, brigom o grobnim mjestima, naplati i održavanju..., Ukop je osigurao mogućnost izgradnje grobnica, a kako za takav vid pokopa ne bi nužno usmjeravao obitelji prema isključivo Centralnom groblju.

Nova uprava osječkog Ukopa uhvatila se u koštac s akutnim problemom i nedostatkom na osječkim starijim grobljima, grobnicama. Ukop Osijek krenuo je u izgradnju grobnica na najnovijem, Centralnom groblju, ali direktor Ukopa Vedran Novokmet najavljuje odskora i u Donjem Gradu, Retfali,…

U odnosu na Centralno groblje, a gdje se kapaciteti sustavno i planski šire, na starijim grobljima u Osijeku sve do ove godine Ukop nije imao priliku ponuditi zidane grobnice. Tko god je htio osigurati takvo mjesto ukopa, ostao je ‘na milost i nemilost’ oglasnicima, pojedincima koji su ‘prodavali’ obiteljske grobnice. A što često puta, razumijevajući zakonske odredbe, u trenutku hitnosti nije nimalo lako izvodiv posao. No, to će se promijeniti.

– Nove grobnice grade se planski sukladno potrebama. Nove grobnice gradimo na slobodnim prostorima groblja, najviše na Centralnom groblju, zatim na grobljima Donji grad, Retfala, Mađarska Retfala, Višnjevac, Tenja Katoličko a i na ostalim grobljima ovismo o interesu mještana. Grobnice su u pravilu obložene prirodnim granit kamenom poliranim na visoki sjaj na koje postavljamo nadgrobne spomenike prema željama naručitelja – kazao je uvodno direktor Ukopa Vedran Novokmet.

Kapaciteti starijih groblja u Osijeku dostigli su svoje ograde. No, planskim pristupom i radom, brigom o grobnim mjestima, naplati i održavanju…, Ukop je osigurao mogućnost izgradnje grobnica, a kako za takav vid pokopa ne bi nužno usmjeravao obitelji prema isključivo Centralnom groblju.

– Tendencija je i dalje Centralno groblje… na kojem u ponudi imamo sve vrste grobnih mjesta, od grobnih mjesta – humki, do uređenih grobnih mjesta poput grobnih mjesta s okvirom (jednostruki i dvostruki) imitirane grobnice (jednostruke i dvostruke), kasete za urne u kolumbariju ili u zemlji te već prije spomenute zidane grobnice – nastavio je Novokmet, dodajući…

– Preuzimanjem napuštenih grobnih mjesta… nastojimo i na drugim grobljima osigurati određeni broj novih grobnih mjesta koristeći zakonsku odredbu po kojoj napuštenim grobnim mjestima raspolaže uprava groblja. Tako napuštena grobna mjesta uređujemo i dodjeljujemo na daljnje korištenje sukladno interesu i potrebama.

* Što se smatra napuštenim grobnim mjestom?

– Napuštenim grobnim mjestom smatra se grobno mjesto za koje godišnja grobna naknada nije plaćana deset godina za redom i u kojem je od dana zadnjeg pokopa proteklo – u zemljanim grobnim mjestima 15 godina, a u zidanim grobnicama 30 godina. Napuštenim grobnim mjestima raspolaže uprava groblja i može ih ponovno dodijeliti.

* Koliki se kapaciteti grobnica mogu očekivati na tim trima grobljima?

– Na Centralnom groblju… raspolažemo slobodnim površinama za nova grobna mjesta za narednih dvadeset do trideset godina. Ostala groblja su puno manjih kapaciteta ali će se i dalje na njima moći osigurati određeni broj novih grobnih mjesta na slobodnim površinama i isto tako upravo zahvaljujući zakonskoj mogućnosti koja se odnosi na napuštena grobna mjesta.

* Cijene su u ovisnosti o cjelovitosti usluge u izradi spomenika, no što će se smatrati najnižom cijenom?

– Najniža cijena grobnog mjesta je za zemljani grob – humku i ona iznosi 1.125,00 kuna. Cijena uređenih grobnih mjesta su raznolike i umnogome ovise od veličine grobnog mjesta, načina njegova uređenja, ugrađenih materijala (vrste kamena), oblika i dimenzija spomenika i slično

* Ukop ima građevinu, klesarstvo… Kolika je lepeza mogućnosti, izrade, koji su rokovi?

– Naše klesarstvo kontinuirano radi na izgradnji i uređenju novih grobnih mjesta, kako grobnih okvira, tako zidanih grobnica, imitiranih grobnica, kaseta za urne. Uz to ugovaramo znatan broj radova na uređenju postojećih grobnih mjesta po zahtjevu korisnika na svim grobljima. Trenutni rokovi izrade su 90 dana od dana sklapanja ugovora.

* U međuvremenu građani i dalje ‘kupuju’ grobnice od privatnih prodavatelja. No, oni zapravo ne kupuju, već preuzimaju pravo korištenja? Ili?

– Oni u stvarnosti kupuju izgrađeni dio grobnog mjesta a samim tim preuzimaju i pravo korištenja grobnog mjesta.

* Ima li prevara u takvim slučajevima od strane privatnih osoba?

– Ne radi se prijevarama nego o neznanju kako onih koji prodaju tako onih koji kupuju jer se prije nego skapaju ugovore ne raspitaju o konkretnim grobnim mjestima u upravama groblja.

* Koliko je kompleksno riješiti takvu proceduru u slučaju hitnosti? I na što moraju posebno građani obratiti pozornost kako bi sve zakonski bilo provedivo?

– Dovoljno je prije bilo kakvih konačnih dogovora, obratiti se u upravu groblja i sve obavijesti vezano za grobna mjesta koja su predmetom kupoprodaje mogu dobiti od našeg osoblja koje je svakoga dana u redovitom radnom vremenu svima na raspolaganju.

* Najtraženije su, zacijelo, lokacije na Aninom groblju. Kakve su tu mogućnosti tvrtke?

– Nisu velike. Jedina je mogućnost ono što smo prije naveli, određena grobna mjesta koja su napuštena urediti i ponuditi ih korisnicima koji ne odustaju od želje da su korisnici grobnog mjesta na groblju Svete Ane.

* Naposljetku, počelo je lijepo vrijeme, doba godine za radove. Što je još u planu, u izvedbi?

– Uz navedenu izgradnju novih grobnica plan nam je osigurati dovoljan broj novih grobnih mjesta svih vrsta ponajprije na Centralnom groblju kao što su: već navedene grobnice, grobna mjesta sa okvirom, imitirane grobnice, kasete za urne u kolumbariju i kasete za urne u zemlji. Naravno, uz sve to plan nam je svim našim korisnicima s kojima imamo sklopljene ugovore o uređenju njihovih grobnih mjesta izvršiti ugovorene radove u dogovorenim rokovima i molimo sve one koji imaju potrebe za uređenjem grobnih mjesta, da iste ugovore što prije kako bi grobna mjesta njihovih najmilijih pokojnih bila uređena do Svih svetih – zaključio je direktor Ukopa Novokmet.