28. ožujka 2023.

Osijek Express

Vijesti iz Osijeka – Ili dobre ili loše ;)

Inflacija! Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju u veljači ’23. na godišnjoj razini više 12%

1 min read
Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u veljači 2023. u odnosu na veljaču 2022. (na godišnjoj razini) u prosjeku su više za 12,0%

– Najveći porast potrošačkih cijena ostvaren u skupini Restorani i hoteli… – javlja Državni zavod za statistiku, navodeći poskupljenja u veljači ’23. i stopu na godišnjoj razini…

– Cijene dobara i usluga za osobnu potrošnju, mjerene indeksom potrošačkih cijena, u veljači 2023. u odnosu na veljaču 2022. (na godišnjoj razini) u prosjeku su više za 12,0%, dok su u odnosu na siječanj 2023. (na mjesečnoj razini) u prosjeku više za 0,2% – nastavlja DZS i niže…

– Promatrano prema glavnim skupinama klasifikacije ECOICOP, na godišnjoj razini, najveći porast potrošačkih cijena u prosjeku je ostvaren u skupinama:

Restorani i hoteli, za 18,5% (doprinos porastu od +0,93 postotna boda)

Hrana i bezalkoholna pića, za 17,1% (+4,54 postotna boda)

Stanovanje, voda, električna energija, plin i ostala goriva, za 15,5% (+2,63 postotna boda)

Pokućstvo, oprema za kuću i redovito održavanje kućanstva, za 14,2% (+0,82 postotna boda)

Odjeća i obuća, za 11,3% (+0,69 postotnih bodova)

Razna dobra i usluge, za 10,7% (+0,67 postotnih bodova)

Rekreacija i kultura, za 8,9% (+0,46 postotnih bodova)

Zdravlje, za 6,1% (+0,19 postotnih bodova)

Prijevoz, za 5,8% (+0,81 postotni bod)

Alkoholna pića i duhan, za 5,3% (+0,27 postotnih bodova).

Foto: Pixabay (ilustracija)