15. srpnja 2024.

Osijek Express

Vijesti iz Osijeka – Ili dobre ili loše ;)

Usklađivanje mirovina: Važne vijesti iz HZMO-a… Veće mirovine u travnju, evo za koliko…

2 min read
- Mirovine povećane prema novoj aktualnoj vrijednosti isplatit će se u travnju (s mirovinom za ožujak), zajedno s razlikom za siječanj i veljaču 2024.

Foto: OsijekExpress.com (arhiva, ilustracija) & Pixabay (ilustracija)

– Na 35. sjednici Upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, održanoj 28. veljače 2024., donesena je Odluka o aktualnoj vrijednosti mirovine (AVM) od 1. siječnja 2024. koja iznosi 12,26 EUR, a koja je izračunata na temelju objavljenih službenih podataka Državnog zavoda za statistiku – javlja HZMO i nastavlja nizati…

– Budući da je AVM od 1. srpnja 2023. iznosio 11,77 EUR / 88,68 kn, a stopa povećanja AVM-a od 1. siječnja 2024. iznosi 4,19 %, novi AVM iznosi 12,26 EUR.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

– Stopa usklađivanja aktualne vrijednosti mirovine, koja se primjenjuje 1. siječnja i 1. srpnja svake kalendarske godine, određuje se tako da se AVM uskladi po stopi koja se dobije zbrajanjem stopa promjene prosječnog indeksa potrošačkih cijena i stopa promjene prosječne brutoplaće svih zaposlenih u Republici Hrvatskoj u prethodnom polugodištu u odnosu na polugodište koje mu prethodi. Ako je udio stope promjene prosječnog indeksa potrošačkih cijena u zbroju stopa manji ili jednak 50 %, stopa usklađivanja mirovina određuje se tako da se zbroji 30 % stope promjene prosječnog indeksa potrošačkih cijena i 70 % stope promjene prosječne brutoplaće. Ako je udio stope promjene prosječnog indeksa potrošačkih cijena u zbroju stopa veći od 50 %, stopa usklađivanja mirovina određuje se tako da se zbroji 70% stope promjene prosječnog indeksa potrošačkih cijena i 30 % stope promjene prosječne brutoplaće.
Udjel stope promjene indeksa potrošačkih cijena u zbroju stopa promjene manji je od 50%, što znači da se stopa godišnjeg rasta mirovina određuje tako da se zbroji 30% stope promjene prosječnog indeksa potrošačkih cijena i 70% stope promjene prosječne brutoplaće, tako da stopa usklađivanja od 1. siječnja 2024. iznosi 4,19 %.

– Mirovine povećane prema novoj aktualnoj vrijednosti isplatit će se u travnju (s mirovinom za ožujak), zajedno s razlikom za siječanj i veljaču 2024.

TEKST SE NASTAVLJA ISPOD OGLASA

– Na sjednici su donesene i Odluka o najnižoj mirovini za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2024. prema kojoj najniža mirovina za jednu godinu mirovinskog staža od 1. siječnja 2024. iznosi 12,64 EUR, Odluka o osnovici za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja i o usklađivanju novčanih naknada zbog tjelesnog oštećenja od 1. siječnja 2024. prema kojoj osnovica za određivanje naknade zbog tjelesnog oštećenja, nastalog zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti iznosi 280,96 EUR te Odluka o faktoru osnovne mirovine od 1. siječnja 2024. koji iznosi 0,75.

– Također, donesena je Odluka o visini najniže mirovine hrvatskom branitelju iz Domovinskog rata za godinu 2024., koja se od 1. siječnja 2024. određuje u svoti od 339,54 EUR mjesečno i Odluka o osnovicama za utvrđivanje vrijednosnog boda prema osobnom činu, ustrojbenom mjestu odnosno zvanju hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata za godinu 2023. koja će se primjenjivati za izračun mirovina ostvarenih od 1. siječnja 2024. – zaključuju.

Foto: OsijekExpress.com (arhiva, ilustracija) & Pixabay (ilustracija)