14. srpnja 2024.

Osijek Express

Vijesti iz Osijeka – Ili dobre ili loše ;)

FOTO Evo kako izgleda izgradnja odvodnje oborinskih voda zone u Nemetinu

2 min read
Inače, vrijeme provedbe projekta predviđeno za izgradnju odvodnje oborinskih voda eko-industrijske zone Nemetin je od 13. studenoga '19. godine do 13. prosinca ove godine, točno 25 mjeseci. Ukupna vrijednost projekta je 19.739.771,31 kuna.

Novost je kako je Grad Osijek primio bespovratna sredstva za izgradnju odvodnje oborinskih voda eko-industrijske zone Nemetin, što će reći kako se najzad ‘usisao’ iznos EU sufinanciranja od 3.999.621,92 kuna. Ali, pišemo o tome stoga što je Grad Osijek objavio snimke iz zraka, a iz kojih je razvidno u kojoj je fazi izgradnja…

Inače, vrijeme provedbe projekta predviđeno za izgradnju odvodnje oborinskih voda eko-industrijske zone Nemetin je od 13. studenoga ’19. godine do 13. prosinca ove godine, točno 25 mjeseci. Ukupna vrijednost projekta je 19.739.771,31 kuna.

Inače, zbog potrebe zbrinjavanja oborinskih voda iz Eko-IZ Nemetin koja se prostire na cca 609.000 m2, što ne uključujuće cca 50 ha koje trenutno nisu infrastrukturno opremljene i predmet su razvoja zone, projektirano je cjelovito rješenje oborinske odvodnje sukladno zahtjevima javno-pravnih tijela. U okviru izgradnje biti će  uređeni ulijevni kanali, izgrađeni objekti za pravilno funkcioniranje i upravljanje (izlijevne građevine, prepumne stanice i sl.), a u ukupnoj dužini od 6,071m’ zatvorenih i otvorenih kanala.

Projektom se namjerava izgraditi osnovna infrastruktura u Eko-IZ Nemetin kako bi se investitorima osigurali osnovni preduvjeti za uspješno poslovanje. Predmet ovog projekta je izgradnja oborinske odvodnje Eko-IZ Nemetin. Namjena otvorenih i zatvorenih oborinskih kanala je prikupljanje oborinskih voda gravitirajućeg područja te njihov transport prema izgrađenom kanalu višeg reda ”Tenjski”. Zahvat se nalazi u Osječko – baranjskoj županiji, unutar k.o. Osijek i k.o. Tenja. Prema provedenom sustavu za označavanja projektom je obuhvaćena kanalska mreža u duljini od 6.071,38m. Osnovni ciljevi projekta jesu cjelovito rješenje oborinske odvodnje slivnog područja, uređenje ulijeva kanala, izgradnja objekata za pravilno funkcioniranje i upravljanje oborinske odvodnje, poboljšanje postojećih elemenata odvodnje. Predmetnom izgradnjom zatvorit će se trenutne potrebe za odvodnjom oborinskih voda Eko-IZ  Nemetin.

Foto: Osijek.hr

Facebook Comments