Pet. ruj 17th, 2021

Osijek Express

Vijesti iz Osijeka – Ili dobre ili loše ;)

Prilika! Kulturni centar u Osijeku zapošljava asistenta/icu na projektima!

1 min read
Čini se sjajnim i dinamičnim poslom, poznavajući rad KC-a.

Kulturni centar u Osijeku oglasio je radno mjesto, čak i putem Facebook-a, a traži se asistent/ica na projektima. Čini se sjajnim i dinamičnim poslom, poznavajući rad KC-a.

– Potrebno stručno usmjerenje: završen preddiplomski i/ili diplomski sveučilišni studij društveno-humanističkog smjera ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij fakulteta društveno-humanističkog smjera ili viša ili visoka stručna sprema koju je osoba stekla sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju – navode među ostalim u oglasu dodajući kako radno iskustvo nije uvjet…

– Osnovni poslovi i radni zadaci:  Izvršava zadatke po nalogu višeg stručnog suradnika za EU projekte i drugih zaposlenika Centra, a vezano uz pripremu, prijavu, provedbu i praćenje projekata i programa. Prati projektnu dokumentaciju te komunicira sa sudionicima projekata. Zadužen/a je za pohranu i arhiviranje dokumentacije te pomaže u praćenju i izvještavanju. Surađuje u praćenju projektnih aktivnosti i prati njihovu realizaciju. Obavlja ostale poslove po nalogu višeg stručnog suradnika za EU projekte ili ravnatelja Centra – nastavljaju iz KC-a, a natječaj je otvoren od 30.7. do 10.8.2021. godine.

Sve uvjete potražite na njihovim mrežnim stranicama.

Foto: Pixabay (ilustracija)

Facebook Comments