1. listopada 2022.

Osijek Express

Vijesti iz Osijeka – Ili dobre ili loše ;)

Najvišu neto dobit u gradskom i prigradskom prijevozu ima slavonska firma! GPP četvrti po prihodu…

2 min read
Osječki GPP je u '21. godini ostvario četvrti rezultat po ukupnim prihodima, a koji su iznosili iznad 69 milijuna kuna.

– Analiza poslovanja poduzetnika u razredu djelatnosti gradskog i prigradskog kopnenog prijevoza putnika, od 2017. do 2021. godine, pokazala je da se broj poduzetnika povećao za 31,3%, a broj zaposlenih za 166,8%. Ukupni prihodi su trostruko povećani, dobit razdoblja dvostruko, a gubitak razdoblja smanjen je za 87,9% u odnosu na početnu promatranu godinu – počinje priopćenje FINA, a u kojem je zanimljvije bilo iščitati druge podatke, koji slijede…

– Rezultat toga je ostvarena neto dobit u 2021. godini u iznosu od 9,1 milijun kuna, dok je usporedno u 2017. godini iskazan neto gubitak od 12,8 milijuna kuna. Najveća dobit razdoblja iskazana je u 2021. godini (11,3 milijuna kuna), a društvo koje je iskazalo najveću dobit razdoblja je SLAVONIJA BUS d.o.o. (5 milijuna kuna, odnosno 44,5% dobiti razdoblja djelatnosti 49.31) – nastavlja FINA, pokazujući kako je najuspješnija firma ‘u ovoj kategoriji’ iz Velike Kopanice. 

– Najveći gubitak razdoblja iskazan je u 2018. godini (34,8 milijuna kuna) kada je društvo PROMET d.o.o. iz Splita iskazalo gubitak u visini od 15,3 milijuna kuna (43,9% gubitka razdoblja djelatnosti 49.31) – nastavlja FINA…

– Prosječna mjesečna neto plaća 6.020 zaposlenih kod poduzetnika u djelatnosti gradskog i prigradskog kopnenog prijevoza putnika iznosila je 7.558 kuna u 2021. godini, što je za 24,3% više u odnosu na 2017. godinu te 19% više od prosječne mjesečne neto plaće zaposlenih u 2021. godini kod poduzetnika na razini RH (6.350 kuna).

– TOP 10 poduzetnika u djelatnosti gradskog i prigradskog kopnenog prijevoza putnika (NKD 49.31), s iskazanim najvećim ukupnim prihodima u 2021. godini, ostvarilo je 1,8 milijardi kuna ukupnih prihoda te neto dobit u iznosu od 9,4 milijuna kuna. Njihov udio u ukupnim prihodima poduzetnika u promatranoj djelatnosti bio je 98,5% u 2021. godini. 

– ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ d.o.o. iz Zagreba ostvario je najveće ukupne prihode u 2021. godini u iznosu od 1,3 milijarde kuna, a drugi je PROMET d.o.o. iz Splita sa 157,1 milijun kuna ukupnih prihoda.

Osječki GPP je u ’21. godini ostvario četvrti rezultat po ukupnim prihodima, a koji su iznosili iznad 69 milijuna kuna.

Foto: Pixabay (ilustracija) & FINA (screenshot)