1. listopada 2022.

Osijek Express

Vijesti iz Osijeka – Ili dobre ili loše ;)

Srba u Vukovaru ispod jedne trećine! Nema više ćirilice!?

1 min read
Popis iz '21. kaže da u Vukovaru ukupno živi 23.175 stanovnika, od kojih je 14.605 Hrvata ili 63,02%. Srba je 6.890 ili 29,73%. Prema ranije popisu iz '11. godine ondje je živjelo 34,87% Srba.

Broj Srba u Vukovaru je, pokazuje popis stanovniptva iz ’21. godine, pao ispod trećine. Pao je ispod 30%, što sada znači i da ta nacionalna manjina u tom gradu više ne ostvaruje pravo na službenu upotrebu jezika i pisma. Pojednostavljeno, nema više ćirilice u Vukovaru kao službene.

Popis iz ’21. kaže da u Vukovaru ukupno živi 23.175 stanovnika, od kojih je 14.605 Hrvata ili 63,02%. Srba je 6.890 ili 29,73%. Prema ranije popisu iz ’11. godine ondje je živjelo 34,87% Srba.

Kako je sada srpska nacionalna manjina, prema danas objavljenom novom popisu iz ’21., pala ispod jedne trećine, ravnopravna službena uporaba jezika i pisma više nije aktualna.

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina kaže kako ravnopravna službena upotreba jezika i pisma, kojim se služe pripadnici nacionalne manjine, može biti ostvarena na području jedinice lokalne samouprave kada pripadnici pojedine manjine čine najmanje trećinu stanovnika.

Foto: Pixabay (ilustracija)