26. studenoga 2022.

Osijek Express

Vijesti iz Osijeka – Ili dobre ili loše ;)

Osnovne škole iz Semeljaca, Trnave i Selaca osnažuju svoje STEM vještine!

3 min read
No kako će zapravo učenici i učitelji osigurati da se STEM zbilja „primi“ u ovim školama?

STEM, odnosno znanost, tehničke vještine, inženjerstvo i matematika prepoznate su kao ključna znanja za zanimanja budućnost. Tri škole iz Đakovštine prepoznale su važnost osnaživanja STEM vještina i sposobnosti, kako svojih učenika, tako i učitelja.

Osnovna škola Josipa Kozarca Semeljci tako je zadovoljila na natječaju „Jačanje STEM vještina u osnovnim školama“, koji je objavilo Ministarstvo regionalnog razvoja i europskih fondova, a u okviru programa „Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva“. Sam program financiran je iz financijskog mehanizma Euruoskog gospodarskog prostora, koji financiraju zemlje Island, Kneževina Lihtenštajn i Kraljevina Norveška. Projekt naziva „STEM – moje obrazovanje“ tako će omogućiti učenicima i učiteljima triju škola da se dodatno obrazuju u STEM vještinama. Uz osnovnu školu iz Semeljaca, koja je nositelj projekta, kao partneri su uključene još Osnovna škola Josipa Jurja Strossmayera iz Trnave te Osnovna škola Đakovački Selci.

Za provedbu projekta odobren je iznos od 2.067.652,72 kune (274.570,44 eura), a ugovor je svečano potpisan 22. srpnja 2022. sodine, dok je projekt s provedbom počeo 1. rujna. Donatorski partner na samom programu „Lokalni razvoj i smanjenje siromaštva“ je Norveški centar za međunarodnu suradnju i obrazovanje te i projekt za tri osnovne škole iz Đakovštine financira Kraljevina Norveška.

U projektu „STEM – moje obrazovanje“ angažirat će se i norveški partner. U konkretnom projektu riječ je o ustanovi Åpenhet AS iz Osla, koja će učiteljima osnovnih škola iz Semeljaca, Trnave i Selaca Đakovačkih pomoći u izradi posebnih nastavnih modela. Predstavnici norveškog partnera tako će posjetiti svoje partnere iz Slavonije, a i odabrana skupina od 20 učitelja uključenih u projekt, sljedeće godine otići će na studijsko putovanje u Norvešku gdje će se upoznati s modernim načinima nastave i primjene STEM tehnologije u obrazovanju.

Putovat će se i unutar Hrvatske pa su tako u sklopu projekta osigurana studijska putovanja u park znanosti u Oroslavlju, Tehnički muzej Nikola Tesla u Zagrebu i posebna znanstveno-popularna predavanja iz astronomije za učenike.

No kako će zapravo učenici i učitelji osigurati da se STEM zbilja „primi“ u ovim školama?

Prije svega, tu je nabava nove, suvremene opreme. Tri škole ovako će se opremiti novim interaktivnim ekranima, robotskom opremom, skenerima, 3d printerima i raznim mjernim uređajima. A oprema će se intenzivno koristiti u nastavnim i izvannastavnim aktivnostima, jer u sklopu projekta učenici će biti formirani u skupine mladih meteorologa, matematičara, fizičara, provodit će uzgoj začinskog bilja i robotičke radionice.

Iz projektnih aktivnosti nitko nije isključen pa će u njemu sudjelovati daroviti učenici kojima standardni školski program možda ne pruža mogućnost da u potpunosti ispune svoj potencijal ili interes za STEM-om. Isto tako, sudjelovat će i učenici s poteškoćama, koji kroz ovakvo približavanje STEM-a mogu odabrati zanimanje svoje budućnosti.

Kako ovo primijeniti na buduće generacije?

O tomu će se posebno educirati učitelji uključeni u projekt „STEM – moje obrazovanje“, koje će vanjski stručnjaci educirati o radu s darovitim i učenicima s poteškoćama u razvoju te kako ih prepoznati.

Projekt „STEM – moje obrazovanje“ traje do kraja studenog 2023. godine, a svi uključeni učitelji i učenici omogućit će da osnovne škole u Semeljcima, Trnavi i Đakovačkim Selcima zainteresiraju svoje nadolazeće generacije za daljnje obrazovanje u zanimanjima budućnosti.

Tekst i foto: OŠ Semeljci