5. prosinca 2022.

Osijek Express

Vijesti iz Osijeka – Ili dobre ili loše ;)

Zamjena kuna u eure po mjesecima! Evo što ćete još moći s kunama poslije 31. prosinca…

2 min read
Tijekom cijele '23. godine, od 1.1. do 31.12.'23. godine, banke, Fina i Hrvatska pošta besplatno će, bez naknade, svim građanima, po fiksnom tečaju od 1 euro = 7,53450 kuna zamijeniti na šalterima 100 novčanica i 100 kovanica kuna po transakciji.

Hrvatska 1. siječnja ’23. godine uvodi euro kao službenu valutu u zemlji. Tjednima se već poziva naciju da pretvaranje kuna u eure obave na najjednostavniji način uplatom na svoje račune u bankama, koje će automatski konvertirati novac iz jedne u drugu valutu. No, isto tako, niz je informacija i o svim drugim segmentima ove promjene. Jer, što ako 1.1.’23. u džepu imate samo kune? Što ako za pola godine u ladici nađete neku ‘skrivenih’ 200 kuna?

Hrvatska udruge banaka donijela je zanimljiv pregled procesa kroz mjesece pred nama…

SIJEČANJ 2023. – 1.1.’23. u 00:00 sati, euro postaje službena valuta. Sljedeća dva tjedna, dakle do do 14.1.’23. godine, opet do ponoći, na snazi će biti dvojni optjecaj. Moći ćete plaćati u gotovini u kunama, ali ostatak će vam biti vraćen u eurima. Ali, moći ćete dati najviše 50 kovanica kuna odjednom. Najkasnije do 31.1.’23. korisnici financijskih usluga dobit će obavijest o provedbi preračunavanja. Također, od siječnja ’23. HNB će tromjesečno objavljivati NRS za euro na temelju kojeg se izračunavaju promjenjive kamatne stope, što je možda najmanje zanimljiva informacija.

Tijekom cijele ’23. godine, od 1.1. do 31.12.’23. godine, banke, Fina i Hrvatska pošta besplatno će, bez naknade, svim građanima, po fiksnom tečaju od 1 euro = 7,53450 kuna zamijeniti na šalterima 100 novčanica i 100 kovanica kuna po transakciji.

VELJAČA 2023. – Do kraja ovog mjeseca, stoji u pregledu HUB-a, ako prije dana uvođenja eura u kreditnoj instituciji, kreditnoj uniji, instituciji za platni promet i instituciji za elektronički novac imatelj računa ima račun i u kuni i u euru, u roku od 60 dana od dana uvođenja eura ima pravo bez naknade zatvoriti jedan ili više računa i prenijeti sredstva evidentirana na tim računima na račun po njegovu izboru u istoj instituciji.

TRAVANJ 2023. – HNB od 1.4.’23.. prestaje određivati apoensku strukturu za isplatu euronovčanica na bankomatima.

LIPANJ 2023. – Do kraja mjeseca, nalog za plaćanje na kojem je iznos plaćanja naveden u kuni i koji je primatelj plaćanja pripremio, tiskao i unaprijed dostavio platitelju, a koji je platitelj podnio na izvršenje banci nakon dana uvođenja eura, banka je dužna izvršiti u euru u iznosu koji odgovara iznosu kuna navedenom na nalogu za plaćanje uz primjenu fiksnog tečaja konverzije…

PROSINAC 2023. – Do 31.12.’23. traje razdoblje dvojnog iskazivanja cijena, a do tog datuma građani će moći, bez naknade, u bankama, poslovnicama FINA-e i Hrvatske pošte promijeniti kune u eure, navodi HUB.

Foto: Pixabay (ilustracija) & OsijekExpress.com (arhiva, ilustracija)