Pon. kol 2nd, 2021

Osijek Express

Vijesti iz Osijeka – Ili dobre ili loše ;)

Prvi korak prema izgradnji vrtića u Vijencu Lipa! Niknut će vrtić za 120 djece!

2 min read
Ponude za izradu dokumentacije Grad očekuje do 28. srpnja, a onaj tko bude pristupio poslu nakon natječaja, ima 90 dana za dovršenje od potpisa ugovora. Razumije se, postoje i žalbeni i drugi rokovi prije ngo se potpiše ugovor, ali proces je krenuo.

Poziv za dostavu ponuda za izradu projektne i druge dokumentacije potrebne za gradnju dječjeg vrtića kapaciteta 120 djece (minimum 100) vrtićke i jasličke dobi na novoformiranoj građevnoj čestici od kčbr. 10835/34 i dijela kčbr. 10835/40, k.o. Osijek (Vijenac Lipa) – stoji na službenim mrežnim stranicama Grada Osijeka, čime je, zapravo, prvi korakom započeo proces izgradnje dječjeg vrtića na zapadnom rubu Osijeka.

Ponude za izradu dokumentacije Grad očekuje do 28. srpnja, a onaj tko bude pristupio poslu nakon natječaja, ima 90 dana za dovršenje od potpisa ugovora. Razumije se, postoje i žalbeni i drugi rokovi prije ngo se potpiše ugovor, ali proces je krenuo.

– Grad Osijek planira izgraditi dječji vrtić na Vijencu lipa kapaciteta 120 djece (min 100 djece za 2 jasličke i 4 vrtićke skupine) te je ovim projektnim zadatkom potrebno izraditi glavni projekt za isti i ishoditi građevinsku dozvolu – stoji u uvodniku Projektnog zadatka.

U ovom trenutku, otkriva Projektni zadatak na navedenim katastarskim česticama na Vijencu lipa postoji izgrađeno parkiralište, dječje igralište, sportski tereni (malonogometno igralište i boćalište) te su postavljene sprave za vježbanje na otvorenom. Zgradu dječjeg vrtića potrebno je projektitrati na način da se analiziraju postojeće/zatečene građevine od kojih u projektirano rješenje treba uklopiti igralište za djecu, malonogometno igralište, parkiralište…, dočim je sprave za vežbanje na otvorenom potrebno izmjestiti.

Foto: Google Street View (screenshot) & Grad Osijek (screenshot)

Facebook Comments