16. srpnja 2024.

Osijek Express

Vijesti iz Osijeka – Ili dobre ili loše ;)

Kompletan program Noći kazališta u HNK u Osijeku! Morate doći!

3 min read
U Europsku Noć kazališta ove subote, danas, uključuje se svakako i HNK u Osijeku, s vrlo bogatim programom. Evo ga u cijelosti...
zastor kazalište

U Europsku Noć kazališta ove subote, danas, uključuje se svakako i HNK u Osijeku, s vrlo bogatim programom. Evo ga u cijelosti…

Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku i Plesna mreža Hrvatske predstavljaju
“POD ZVIJEZDOM TERPSIHORE” od 17:00 do 00:00, Zaplešite s nama u “Noći kazališta”.


SVEČANI FOYER

 1. 17:00 Okrugli stol (Plesna mreža hrvatske, projekt razvoj publike, moderatorica Maja
  Đurinović) – „NEKOLIKO VAŽNIH STVARI O PLESNOJ UMJETNOSTI O KOJIMA BI VALJALO
  RAZGOVARATI“ – trajanje max. 80 minuta
 2. 23:00 – 24:00 Kabaret „Noćni ples“
 • A. Pintarić, i K. Križanec – CHEEK TO CHEEK
 • „POTROŠAČKI KOD“ – Grgur Grgić i Dominik Karaula (Mentorica
  Maja Đurinović /AUK)
 • S. Toth – DANCING QUEEN
 • KANON – Irin Šime Rabar, Toni Leaković, Mihael Elijaš, Jura
  Ruža, Matilda Fatur, Andrija Krištof, Ana Cmrečnjak, Marijin
  Kuzmičić, Silvio Švast (Mentorica Maja Đurinović /AUK)
 • Mitja Obed – FLAMENCO
 • Jana Pogrmilović – I COULD HAVE DANCED ALL NIGHT
 • I. Medić i I. Valeri – CHICAGO OPENING
  -Vanja Dušić, Laura Velaco – SALSA
 • S. Toth – WHAT A FEELING
 • Kabaret plesni mozaik (Selma Mehić , Martina Terzić, Nikola

Livančić i svi koji žele sudjelovati)
POZORNICA

 1. 18:00 – plesni film The Rain (Sweden, 2007.)
  Redatelj Pontus Lidberg – trajanje 25 minuta
 2. 18:35 – 20:45 plesna mreža Hrvatske/projekt razvoj publike i osječka plesna scena
  „Grad živi ples – plesne minijature“
 • 18:35 plesni studio Shine (Martina Terzić) „Plug and play“ – trajanje 15
  minuta
 • 18:50 glazbena škola F. Kuhača, Odjel za suvremeni ples ( voditeljice
  Martina Terzić i Nikola Livančić) „Resonance“ – trajanje 30 minuta
 • 19:20 (Selma Mehić AUK /mentorica Maja Đurinović) „Duh plesa nema
  boje“ – trajanje 13 minuta
 • 19:35 ŠPU Fenix , „Mala“ ( bachata) – trajanje 3 minute
 • 19:40 „OBLIVION“ – studenti 1. godine MA studija neverbalnog teatra
  Martina Terzić, Nikolina Odobašić, Bojan Ban i Filip Sever i komorni
  orkestar glazbene škole J. Runjanin iz Vinkovaca pod vodstvom
  prof. Blanka Brlić – trajanje 5 minuta
 • 19:45 Plesni klub Bolero – salsa, bachata, disco fox – trajanje 10 minuta
 • 19:55 ŠPU Feniks – „Tennessee Waltz „ (engleski valcer) – trajanje 3
  minute
 • 20:00 KUD Željezničar, folklor – trajanje 15 minuta
 • 20:15 plesna skupina HNK u Osijeku „Fortuna“ (autor i koreograf Vuk
  Ognjenović) – trajanje 12 minuta
 • 20:30 ŠPU Feniks „Za dobra stara vremena“ (Lindy-hop) – trajanje 3
  minute
 • 20:35 Mađarsko kulturno društvo Népkör – folklor – trajanje 10 minuta
 1. 21:00 „ESC ROOM“ (Plesna mreža Hrvatske/ Zagrebački plesni ansambl ) – trajanje 60 minuta
 2. 22:20 – 23:00 PLESNE RADIONICE
 • 20:20 – 20:40 ŠPU Feniks – SALSA – trajanje 20 minuta
 • 20:40 – 23:00 Plesni klub Bolero – BACHATA – trajanje 20 minuta

ZELENA DVORANA

 1. 21:00 – 22:40 Plesne radionice
 • 21:00 – 21.20 radionica HKUD Željezničar
 • 21:20 – 21.40 Mađarsko kulturno društvo Népkör
 • 21:40 – 22.00 radionica SHINE 1 – Musical jazz theatre
 • 22:00 – 22.20 radionica SHINE 2 – Street dance
 • 22:20 – 22.40 radionica SHINE 2 – Street dance
 • 22:20 – 22.40 radionica SHINE 3 – Dance hall

SOBA ZBORA

 1. 22:00 – 22:20 RADIONICA FLAMENCO Mitja Obed
 2. 22:30 PROGRAM ODISEJA – Filip Sever i Bojan Ban (AUK mentorica Maja Đurinović)

DVORANA 22

 1. 18:00 – 18:30 RADIONICA BALET-klasični balet
 2. 18:30 – 18:35 PROGRAM SOLO ZA DVOJE Laura Kolesarić (KUC Virovitica)
 3. 22:10 – 22:30 RADIONICA SUVREMENOG PLESA (Martina Terzić, Nikoola Livančić)
  ULAZNI FOYER
 4. 18:15 – 18:30 Plesni klub BOLERO
 5. 20:50 KLUPICA – Irin Šime Rabar, Toni Leaković, Mihael Elijaš, Jura Ruža, Matilda Fatur,
  Andrija Krištof, Ana Cmrečnjak, Marijin Kuzmičić, Silvio Švast (AUK mentorica Maja Đurinović)
  PROLAZ KAZALIŠTA/ŽUPANIJSKA
 6. 18:00 – 18:15 ŠPU Feniks
  KAZALIŠNA KAVANA
 7. 22:50 – RELJEF – Irin Šime Rabar, Toni Leaković, Mihael Elijaš, Jura Ruža, Matilda Fatur,
  Andrija Krištof, Ana Cmrečnjak, Marijin Kuzmičić, Silvio Švast (AUK mentorica Maja Đurinović)
Facebook Comments