Pet. ruj 17th, 2021

Osijek Express

Vijesti iz Osijeka – Ili dobre ili loše ;)

Rasla nezaposlenost u kolovozu ’21. u OBŽ! Ali je bolje nego u ljeto ’20.

2 min read
Nezaposlenost se u osam mjeseci '21. godine smanjivala prosječno mjesečno za 2,1% ili 325 osoba, na što je utjecalo povećanje u siječnju za 2,9% ili 734 osobe, te prosječno mjesečno smanjivanje od veljače do srpnja za 3,5% ili 590 osoba...

Krajem kolovoza ’21. godine u Područnoj službi Osijek evidentirano je 15.125 nezaposlenih osoba, odnosno 203 osobe (1,4%) više nego prethodna mjeseca, a 2.231 osoba (12,9%) manje nego u kolovozu ’20. godine. Nezaposlenost se u osam mjeseci ’21. godine smanjivala prosječno mjesečno za 2,1% ili 325 osoba, na što je utjecalo povećanje u siječnju za 2,9% ili 734 osobe, te prosječno mjesečno smanjivanje od veljače do srpnja za 3,5% ili 590 osoba – stoji među ostalim u prvim stranicama Biltena HZZ-a Područne službe Osijek.

Prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO Zagreb, Odjel plana i analize, rujan 2021.) i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje 31. kolovoza ’21. godine, Osječko-baranjska županija imala je 105.360 ekonomski aktivnog stanovnika (radne snage), odnosno 12 osoba više nego istog mjeseca prethodne godine, na što je utjecalo povećanje zaposlenosti za 2,5% (2.243 osobe) i smanjenje nezaposlenosti za 12,9% (2.231 osoba).

Procijenjena stopa registrirane nezaposlenosti u kolovozu ’21. godine iznosila je 14,4% (11,2% kod muške, a 17,7% kod ženske populacije) naspram stopi od 16,5% u kolovozu ’20. godine i 14,1% u srpnju ’21. godine. Ukupan broj zaposlenih (osiguranika, bez produženog osiguranja) u Republici Hrvatskoj bio je 1.602.125, te je županija sudjelovala s udjelom od 5,6%. Procijenjena stopa nezaposlenosti u Republici Hrvatskoj je 7,3%.

Gledano prema dobi, najveći udio u registriranoj nezaposlenosti imaju osobe starije od 50 godina (33,9%), dok udio mladih osoba u dobi od 15 do 24 godine iznosi 16,0%. Registrirana se nezaposlenost, u usporedbi s istim razdobljem prethodne godine, smanjila u svim dobnim skupinama, a najizraženije u najmlađim dobnim skupinama od 15 do 19 godina (za 21,3% ili 204 osobe) i od 20 do 24 godine (za 19,0% ili 390 osoba).

Tijekom kolovoza ’21. godine 1.990 nezaposlenih osoba (13,2% od ukupna broja nezaposlenih) koristilo je novčanu naknadu. Broj korisnika novčane naknade se u odnosu na prethodni mjesec povećao za 251 korisnika (14,4%), a u odnosu na prethodnu godinu smanjio za 396 korisnika (16,6%) – navodi se među ostalim u Biltenu…

Foto: Pixabay (ilustracija)

Facebook Comments